Palvelu 1

Lyhyt kuvaus palvelustasi

Palvelu 2

Lyhyt kuvaus palvelustasi

Palvelu 3

Lyhyt kuvaus palvelustasi

Lakiasiaintoimisto Eekkinen

Minulla on parinkymmenen vuoden kokemus eri oikeudenaloilta, niin asiantuntijana kuin esimiehenä. Ennen oman toimiston perustamista työskentelin pankissa kahdeksan vuotta sekä pankinjohtajana että viimeiset kolme vuotta lakipalveluiden johtajana. Toimistoni on erikoistunut perhe- ja perintöoikeuteen. Kauttani saa kauppa- ja lahjakirjat sekä kaupanvahvistukset, edunvalvontavaltakirjat, testamentit, perunkirjoitukset ja jäämistö- sekä avioero-ositukset ja avioehdot kuten myös yrityksen sopimukset kuten osakassopimukset. Palveluni ovat tarjolla yksityisille henkilöille sekä yrittäjille ja yrityksille.

Lakiasiaintoimisto Turun alueella.

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirjalla henkilö voi itse määrätä, kuka hänen asioitaan hoitaa, jos hänen oma toimintakykynsä on siinä määrin heikentynyt, ettei hän kykene itse hoitamaan asioitaan. Toimintakyky voi heikentyä esimerkiksi muistisairauden tai vaikka onnettomuuden seurauksena. Hyvä on huomata, että lääkärin todetessa edunvalvonnan tarpeen, ei tavallinen valtakirja, esimerkiksi puolisolle annettu valtakirja pankkiasioiden hoitamiseen, ole enää pätevä.

Testamentti

Testamentilla henkilö voi määrätä, miten hänen jälkeensä hänen omaisuutensa jaetaan, kuka mitäkin saa. Huomattavaa on, että rintaperillisellä on kuitenkin oikeus lakiosaansa, millä voi olla vaikutusta testamentin toteutumiseen. Hyvä on myös huomata, että testamentissa tehdyillä valinnoilla on vaikutusta perinnön saajille tulevan perintöveron määrään.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus tulee pitää kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on kuollut. Perukirjaan kirjataan vainajan ja lesken varat sekä velat. Verottaja toimittaa perintöverotuksen perukirjan perusteella ja perukirja toimii samalla pohjana ositusta ja perinnönjakoa tehtäessä.

Ositus ja perinnönjako

Mikäli puolisoilla ei ole avioehtoa, tulee perunkirjoituksen jälkeen ja ennen perinnönjakoa tehdä ositus vainajan ja lesken välillä. Osituksessa vähemmän omistavalla on oikeus saada tasinkoa, jotta molempien omaisuuden säästö on yhtä suuri. Huomattavaa on, että leskellä on kuitenkin oikeus kieltäytyä maksamasta tasinkoa.

Avioehto

Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avioehdolla voidaan sopia avio-oikeuden poistamisesta kokonaan tai sen poistamisesta tiettyyn omaisuuteen, esimerkiksi toisen puolison omistamaan yritykseen tai vaikka sukutilaan.

Kauppa- ja lahjakirjat

Kauppa- ja lahjakirjat on hyvä epäselvyyksien välttämiseksi laatia kirjallisena. Kiinteistön osalta niiden tule aina olla kirjallisia sekä kaupanvahvistajan vahvistamia. Lahjakirjoilla ja niihen otetuilla määräyksillä on merkitystä myöhemmin eteen tulevassa perunkirjoituksessa sekä perinnönjaossa ja niihin liittyvissä verotusta koskevissa asioissa.

Osakassopimus

Yrityksen osakkaiden on hyvä sopia, miten tietyt eteen tulevat asiat ratkaistaan, mikäli osakkaat eivät ole niistä yksimielisiä tai miten menetellään, jos joku osakkaista haluaa myydä osuutensa. Osakassopimuksessa voidaan nämä asiat määrittää ja hyvä on huomata, että yhtiöjärjestykseen otettavat vakiolauseet, eivät useinkaan ole riittäviä asioiden ratkaisemiseksi.

Maksuton alkuneuvottelu